Kong Oidipus

2012 - In Art Projects

Gasspedal presenterer:

Kong Oidipus

Bergen Kretsfengsel,
Fredag 13. april klokken 15.00
AudiaturAud Olsen | Kong Oidipus*
Dette – nokså enkle – arbeidet startet med en samtale mellom Audun Lindholm og Arve Kleiva vinteren 2008/09. Arve Kleiva hadde ubrukt materiale liggende fra den nylig publiserte romanen Aud Olsen: På kjøkkenet* (H Press, 2008). Der er Oidipus en viktig, men lite fremhevet figur, og etter Kleivas oppfatning ble figuren heller ikke tilstrekkelig utviklet, si i omfanget av sin relevans for stoffet, navnlig spenningen mellom litteratur og eksistens i et samfunn der de fleste relasjoner er overstyrt av én økonomisk hensikt, konsentrasjonen av makt gjennom omsetningen av varer.
Kleiva hadde også lyst til å arbeide videre med et essay han* skrev for Vagant i 1995, Gustav Haarnack: Den kinesiske prinsen.* Lindholm utfordret Kleiva til å bruke materialet scenisk, se hva som kunne skje om man plasserte Oidipus-figuren på scenen og arbeidet med teksten i et kollektiv. Den foreliggende bearbeidelsen av Oidipus er tilpasset festivalen og lagt et sted mellom opplesningen og teaterforestillingen. Hva skjer med elementene i Oidipus-myten, om man forutsetter at Oidipus vet hva han gjør, når han slår ihjel sin far, gifter seg med sin mor, får barn med henne, etc.? Forestillingen forutsetter også at Oidipus’ tragedie er uforståelig – ja, meningsløs – utenfor samfunnet hans skjebne utfoldes i; poenget er i seg selv så innlysende at utsagnet grenser til tomhet. Fremføringen bygger på Sofokles’ stykke Kong Oidipus, to Sofokles-dramaer til fra denne familiefortellingen (Oidipus i Kolonos, Antigone) og andre antikke overleveringer om Oidipus-myten, dens bakgrunn. Videre er det plukket fritt fra Hölderlins, Pasolinis & Freuds Sofokles-kommentarer samt forfattere som nevnes der.

Tekst, stemme: Arve Kleiva
Dramaturgi: Marie Nerland
På scenen: Øyvind Ådland
Scenografi: Johanne Hjorthol
Produksjon: Audun Lindholm

Forestillingen er laget for AUDIATUR WASTE LAND som et kollektivt arbeid og ble til i løpende dialog mellom deltagerne. Prosjektet har mottatt midler til manuskriptutvikling fra Norsk kulturråd og støtte fra Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur.

Aud Olsen* Arve Kleiva har arbeidet med et knippe psevdonymer, eller forfatternavn, eksempelvis Aud Olsen, Gustav Haarnack og Ernst Ernst – for den saks skyld Arve Kleiva. Disse navnene er en del av teksten, i enhver forstand. Fordelen med dette grepet er å strekke fiksjonen aldri så lite ut av boken, inn i språkbruken som omgir den og kontraktene som sluttes der, da ikke minst i varehandelen, eksempelvis handelen med bøker, aviser, tv, forlag og forfattere. Kleivas produksjon er samlet under paraplyen Haarnack-Archiv. Et arbeid fra Haarnack-Archiv, som tar i bruk de nevnte forfatternavnene, presenteres under festivalen på utstillingen A Print.

Video her: http://www.audiatur.no/festival/audiatur-waste-land-kong-oidipus-performance-med-tekst-av-arve-kleiva/
Foto: Katja Zimmermann og Susanne Christensen

Kong Oidipus Photo: Audiatur, Katja Zimmermann Kong Oidipus Photo: Audiatur, Katja Zimmermann

Kong Oidipus

2012 - In Art Projects

Gasspedal presenterer:

Kong Oidipus

Bergen Kretsfengsel,
Fredag 13. april klokken 15.00
AudiaturAud Olsen | Kong Oidipus*
Dette – nokså enkle – arbeidet startet med en samtale mellom Audun Lindholm og Arve Kleiva vinteren 2008/09. Arve Kleiva hadde ubrukt materiale liggende fra den nylig publiserte romanen Aud Olsen: På kjøkkenet* (H Press, 2008). Der er Oidipus en viktig, men lite fremhevet figur, og etter Kleivas oppfatning ble figuren heller ikke tilstrekkelig utviklet, si i omfanget av sin relevans for stoffet, navnlig spenningen mellom litteratur og eksistens i et samfunn der de fleste relasjoner er overstyrt av én økonomisk hensikt, konsentrasjonen av makt gjennom omsetningen av varer.
Kleiva hadde også lyst til å arbeide videre med et essay han* skrev for Vagant i 1995, Gustav Haarnack: Den kinesiske prinsen.* Lindholm utfordret Kleiva til å bruke materialet scenisk, se hva som kunne skje om man plasserte Oidipus-figuren på scenen og arbeidet med teksten i et kollektiv. Den foreliggende bearbeidelsen av Oidipus er tilpasset festivalen og lagt et sted mellom opplesningen og teaterforestillingen. Hva skjer med elementene i Oidipus-myten, om man forutsetter at Oidipus vet hva han gjør, når han slår ihjel sin far, gifter seg med sin mor, får barn med henne, etc.? Forestillingen forutsetter også at Oidipus’ tragedie er uforståelig – ja, meningsløs – utenfor samfunnet hans skjebne utfoldes i; poenget er i seg selv så innlysende at utsagnet grenser til tomhet. Fremføringen bygger på Sofokles’ stykke Kong Oidipus, to Sofokles-dramaer til fra denne familiefortellingen (Oidipus i Kolonos, Antigone) og andre antikke overleveringer om Oidipus-myten, dens bakgrunn. Videre er det plukket fritt fra Hölderlins, Pasolinis & Freuds Sofokles-kommentarer samt forfattere som nevnes der.

Tekst, stemme: Arve Kleiva
Dramaturgi: Marie Nerland
På scenen: Øyvind Ådland
Scenografi: Johanne Hjorthol
Produksjon: Audun Lindholm

Forestillingen er laget for AUDIATUR WASTE LAND som et kollektivt arbeid og ble til i løpende dialog mellom deltagerne. Prosjektet har mottatt midler til manuskriptutvikling fra Norsk kulturråd og støtte fra Bergen kommune - Seksjon for kunst og kultur.

Aud Olsen* Arve Kleiva har arbeidet med et knippe psevdonymer, eller forfatternavn, eksempelvis Aud Olsen, Gustav Haarnack og Ernst Ernst – for den saks skyld Arve Kleiva. Disse navnene er en del av teksten, i enhver forstand. Fordelen med dette grepet er å strekke fiksjonen aldri så lite ut av boken, inn i språkbruken som omgir den og kontraktene som sluttes der, da ikke minst i varehandelen, eksempelvis handelen med bøker, aviser, tv, forlag og forfattere. Kleivas produksjon er samlet under paraplyen Haarnack-Archiv. Et arbeid fra Haarnack-Archiv, som tar i bruk de nevnte forfatternavnene, presenteres under festivalen på utstillingen A Print.

Video her: http://www.audiatur.no/festival/audiatur-waste-land-kong-oidipus-performance-med-tekst-av-arve-kleiva/
Foto: Katja Zimmermann og Susanne Christensen

Kong Oidipus Photo: Audiatur, Katja Zimmermann Kong Oidipus Photo: Audiatur, Katja Zimmermann