Leseprøve for voksne

2015 - In Art Projects

Leseprøve for voksne

Stranges stiftelse
Klostergaten 28 på Nordnes i Bergen
Torsdag 15. januar 2014 kl. 19:00

Kjære publikummer.

Velkommen til Fattighuset og Leseprøve for voksne med Arve Kleiva, Marie Nerland og Øyvind Ådland. Noen av oss tre har interessert seg mer for greske eventyr enn andre. Vi har likevel trivdes i hverandres selskap og samarbeidet en sjelden gang, sist i forbindelse med forestillingen Kong Oidipus i Bergen gamle kretsfengsel (Audiatur, 2012). Denne gang har arbeidet ført til en tre–fire dramatiske tekster som vi her presenterer som leseprøver, også kalt sketsjer, på engelsk: sketches. For et år siden gjenoppleste og leste vi alene og av og til sammen et utvalg tekster av den tyske dramatiker Heiner Müller, kunne dette være inspirerende? Etter litt fant vi ut at Medeatrilogien, som Müllers Medea-materiale kalles på folkemunne, var noe som kunne anspore kunstvirksomhet med skriving og fremføring av tekst og en hel del annet. Av deg som publikummer forventer vi at hvis du lurer på noe etter leseprøvene kan du dele det med en venn. Det er OK at du applauderer når du føler for det, men vi håper på den avgjørende og mest langvarige applausen etter siste innslag, som er sketsjen Ord for dagen.
God fornøyelse.

På vegne av oss tre vennene:
Øyvind Ådland

Prosjektet er støttet av Bergen kommune – Seksjon for kunst og kultur.

Leseprøve for voksne

2015 - In Art Projects

Leseprøve for voksne

Stranges stiftelse
Klostergaten 28 på Nordnes i Bergen
Torsdag 15. januar 2014 kl. 19:00

Kjære publikummer.

Velkommen til Fattighuset og Leseprøve for voksne med Arve Kleiva, Marie Nerland og Øyvind Ådland. Noen av oss tre har interessert seg mer for greske eventyr enn andre. Vi har likevel trivdes i hverandres selskap og samarbeidet en sjelden gang, sist i forbindelse med forestillingen Kong Oidipus i Bergen gamle kretsfengsel (Audiatur, 2012). Denne gang har arbeidet ført til en tre–fire dramatiske tekster som vi her presenterer som leseprøver, også kalt sketsjer, på engelsk: sketches. For et år siden gjenoppleste og leste vi alene og av og til sammen et utvalg tekster av den tyske dramatiker Heiner Müller, kunne dette være inspirerende? Etter litt fant vi ut at Medeatrilogien, som Müllers Medea-materiale kalles på folkemunne, var noe som kunne anspore kunstvirksomhet med skriving og fremføring av tekst og en hel del annet. Av deg som publikummer forventer vi at hvis du lurer på noe etter leseprøvene kan du dele det med en venn. Det er OK at du applauderer når du føler for det, men vi håper på den avgjørende og mest langvarige applausen etter siste innslag, som er sketsjen Ord for dagen.
God fornøyelse.

På vegne av oss tre vennene:
Øyvind Ådland

Prosjektet er støttet av Bergen kommune – Seksjon for kunst og kultur.