Paviljong våtmark

2022 - In Art Projects

Paviljong våtmark

Paviljong våtmark finner sted i og rund Østensjøvannet naturreservat. I løp av 2022 arbeider kunstnerne i ulike randsoner mellom naturreservatet og de rundtomliggende områder. Arbeidene vises under et offentlige arrangement i oktober 2022.

Kunstnergruppen består av Andrea Bakketun, Espen Sommer Eide, Geir Tore Holm, Øyvind Novak Jenssen, Søssa Jørgensen, Signe Lidén, Marie Nerland, Randi Nygård og Karoline Sætre. Prosjektleder er Signe Lidén. Produsent er Jiska Huizing. Hild Borchgrevink er prosjektets skribent.

Paviljong er et samarbeid mellom kunstnere med en felles interesse for langtidsstudier av sted som kunstnerisk prosess. Sentralt i Paviljong er en refleksjon rundt nasjonalparker, naturreservat og vern av landområder både som idé med dets historiske rulleblad, men også som speiling av utbredte tenkemåter og verdisyn i ulike tidsperioder.
Som en del av prosjektet utvikles en modell for kunstnerisk (sam)arbeid der verkes kan reaktiveres for eksempel ti, tretti og femti år frem i tid. Slik vil arbeidene, sammen med randsonen, fungere som en “tidslinse”, ikke bare for forandringene av området, men også for endringer i forståelsen for samspillet mellom liv i sonen.

Offentlig program:
13-15. oktober 2022

Øst i Oslo, mellom turstier, fotballbaner, bilvei, gårder og bebyggelse, ligger Østensjøvannet naturreservat. Vernet for sitt unike biomangfold, er våtmarksområdet også en viktig hekkeplass for mange sjeldne fuglearter. Ni kunstnere har interessert seg for dette stedet og har møttes jevnlig for å undersøke randsonene mellom reservatet og omgivelsene. Dette har resultert i en rekke varsomme kunstneriske betraktninger, av både sårbare og invaderende livsformer og menneskers bevegelser i møte med dem. Publikum kan oppleve kunstnernes arbeider på ulike steder i våtmarksområdet.

Mer om Paviljong her: https://paviljong.flytedokk.org
Paviljong Våtmark er støttet av Koro, Kulturrådet og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Foto: Signe Lidén

Paviljong våtmark

Paviljong våtmark

2022 - In Art Projects

Paviljong våtmark Paviljong våtmark finner sted i og rund Østensjøvannet naturreservat. I løp av 2022 arbeider kunstnerne i ulike randsoner mellom naturreservatet og de rundtomliggende områder. Arbeidene vises under et offentlige arrangement i oktober 2022.

Kunstnergruppen består av Andrea Bakketun, Espen Sommer Eide, Geir Tore Holm, Øyvind Novak Jenssen, Søssa Jørgensen, Signe Lidén, Marie Nerland, Randi Nygård og Karoline Sætre. Prosjektleder er Signe Lidén. Produsent er Jiska Huizing. Hild Borchgrevink er prosjektets skribent.

Paviljong er et samarbeid mellom kunstnere med en felles interesse for langtidsstudier av sted som kunstnerisk prosess. Sentralt i Paviljong er en refleksjon rundt nasjonalparker, naturreservat og vern av landområder både som idé med dets historiske rulleblad, men også som speiling av utbredte tenkemåter og verdisyn i ulike tidsperioder.
Som en del av prosjektet utvikles en modell for kunstnerisk (sam)arbeid der verkes kan reaktiveres for eksempel ti, tretti og femti år frem i tid. Slik vil arbeidene, sammen med randsonen, fungere som en “tidslinse”, ikke bare for forandringene av området, men også for endringer i forståelsen for samspillet mellom liv i sonen.

Offentlig program:
13-15. oktober 2022

Øst i Oslo, mellom turstier, fotballbaner, bilvei, gårder og bebyggelse, ligger Østensjøvannet naturreservat. Vernet for sitt unike biomangfold, er våtmarksområdet også en viktig hekkeplass for mange sjeldne fuglearter. Ni kunstnere har interessert seg for dette stedet og har møttes jevnlig for å undersøke randsonene mellom reservatet og omgivelsene. Dette har resultert i en rekke varsomme kunstneriske betraktninger, av både sårbare og invaderende livsformer og menneskers bevegelser i møte med dem. Publikum kan oppleve kunstnernes arbeider på ulike steder i våtmarksområdet.

Mer om Paviljong her: https://paviljong.flytedokk.org
Paviljong Våtmark er støttet av Koro, Kulturrådet og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Foto: Signe Lidén

Paviljong våtmark